Bảng giá xe Honda


Định tầm cao mới

Honda Brio G 418.000.000 VNĐ

Honda Brio RS 448.000.000 VNĐ

Honda Brio RS 2 452.000.000 VNĐ


Tầm cao dẫn bước

Honda City 1.5 G 529.000.000 VNĐ

Honda City 1.5 L 569.000.000 VNĐ

Honda City 1.5 RS 599.000.000 VNĐ


Bứt phá kiến tạo xu hướng

Honda Civic E 729.000.000 VNĐ

Honda Civic G 789.000.000 VNĐ

Honda Civic RS 929.000.000 VNĐ


Xứng tầm bản lĩnh tiên phong

Honda HR-V G 786.000.000 VNĐ

Honda HR-V L (bạc, xanh, đen) 866.000.000 VNĐ

Honda HR-V L (đỏ, trắng) 871.000.000 VNĐ


Định Đẳng Cấp - Tạo Tương Lai

Honda Accord 1.5 1.319.000.000 VNĐ


Uy lực vượt mọi giới hạn

Honda CR-V E (BASE) 998.000.000 VNĐ

Honda CR-V G (MID) 1.048.000.000 VNĐ

Honda CR-V L (TOP) 1.118.000.000 VNĐ