Bảng giá xe Honda


Trọn Chuyến Đi, Tròn Cảm Xúc

Honda BR-V G 661.000.000 VNĐ

Honda BR-V L 705.000.000 VNĐ


Bứt Tốc Vượt Đỉnh

Honda Civic Type R 2.399.000.000 VNĐ


Kiến tạo chuẩn mực hoàn hảo

Honda Civic E 730.000.000 VNĐ

Honda Civic G 770.000.000 VNĐ

Honda Civic RS 870.000.000 VNĐ


Xứng tầm bản lĩnh tiên phong

Honda HR-V G 699.000.000 VNĐ

Honda HR-V L 826.000.000 VNĐ

Honda HR-V RS 871.000.000 VNĐ


Giác quan khai phá - Khí chất dẫn đầu

Honda Accord 1.5 1.319.000.000 VNĐ


Tầm cao dẫn bước

Honda Honda City G 559.000.000 VNĐ

Honda Honda City L 589.000.000 VNĐ

Honda Honda City RS 609.000.000 VNĐ


Mãnh Lực Bứt Phá

Honda CR-V G 1.109.000.000 VNĐ

Honda CR-V L 1.159.000.000 VNĐ

Honda CR-V L AWD 1.310.000.000 VNĐ

Honda CR-V e:HEV RS 1.259.000.000 VNĐ