Bảng giá xe Honda


Định tầm cao mới

Honda Brio G 418.000.000 VNĐ

Honda Brio RS 448.000.000 VNĐ

Honda Brio OP 1 452.000.000 VNĐ


Tầm cao dẫn bước

Honda City 1.5 G 529.000.000 VNĐ

Honda City 1.5 L 569.000.000 VNĐ

Honda City 1.5 RS 599.000.000 VNĐ


Kiến tạo chuẩn mực hoàn hảo

Honda Civic E 730.000.000 VNĐ

Honda Civic G 770.000.000 VNĐ

Honda Civic RS 870.000.000 VNĐ


Xứng tầm bản lĩnh tiên phong

Honda HR-V RS 871.000.000 VNĐ

Honda HR-V L 826.000.000 VNĐ


Giác quan khai phá - Khí chất dẫn đầu

Honda Accord 1.5 1.319.000.000 VNĐ


Uy lực vượt mọi giới hạn

Honda CR-V E (BASE) 998.000.000 VNĐ

Honda CR-V G (MID) 1.048.000.000 VNĐ

Honda CR-V L (TOP) 1.118.000.000 VNĐ