Dự toán chi phí mua xe


Giá xe (bao gồm VAT)
:   
Lê phí trước bạ
   - Mức lệ phí
:   
   - Thành tiền
:   
Phí kiểm định
:   
Lệ phí đăng ký
:   
Phí sử dụng đường bộ (1 năm)
:   
Bảo hiểm TNDS (1 năm)
:   
TỔNG CỘNG (VNĐ)
:   

Mức biểu phí trên đây là tạm tính và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế và các bên cung cấp dịch vụ khác. Mức bảo hiểm đã gồm 10% VAT.